Beter Bereikbaar Zuidoos Brabant - SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven).

SRE is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant. Eén van de taken van SRE is het coördineren en verbeteren van de bereikbaarheid van het onderliggende wegennet in deze regio.

Flow heeft voor SRE een grootschalig onderzoek uigevoerd naar de verbeteringen van de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de Randweg Eindhoven.

Communicatie op een pragmatische wijze met gebruik van digitale media is hierin een belangrijk instrument. Flow heeft eea in kaart gebracht en aangedragen als onderdeel van het masterplan “Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant”. (http://www.bbzob.nl/)

Vervolgopdracht wordt de implementatie van de oplossingen. Hierbij wordt ook een rol toebedeeld aan Flow.terug naar het overzicht