Sales opdracht - ArboNed

ArboNed heeft Flow Sales en Marketing gevraagd om de new business activiteiten uit te voeren voor hun nieuwe concept: DokterMax. www.doktermax.nl
 
DokterMax speelt in op de nieuwe Arbo-wetgeving, waarin liberalisering voorop staat. 
Het geeft bedrijven en organisaties die werken volgens de maatwerkregeling, maximale vrijheid om zelf grip te houden over hun verzuim- en preventiebeleid. Bedrijven die met DokterMax werken sluiten vooraf geen abonnement meer af voor verzuimbegeleiding, maar betalen alleen voor de diensten die worden afgenomen. Bedrijven bepalen zelf of en wanneer zieke medewerkers naar een consult van een bedrijfsarts gaan. Etc. Dit betekent maximale grip op het verzuimbeleid en de arbokosten.

De communicatie tussen bedrijf en de Arbo bedrijfsarts verloopt via een webbased/online verzuimvolgsysteem. Hiermee heeft het bedrijf altijd een actueel overzicht van het verzuim in de organisatie en de status van de verschillende dosiers, zoals reďntegratie. 

Flow Sales en Marketing benadert prospects, legt contacten, houdt interviews met d.m.u.’s en sluit contracten af. Het werkgebied is met name Zuid Nederland. Het is een tijdelijke opdracht die loopt van oktober tot en met december 2006, met de intentie om wederom voor ArboNed op projectbasis in 2007 aan de slag te gaan.terug naar het overzicht